Administration

District Collector

Add. District Collector

Sub Division/Tehsil

SDO

ILR Circles

Patwar Circles

Villages

Sh. K.C.Verma

 

Shri Mahendra Lodha

Sawai Madhopur

Shri Lakshmikant Katara

12

49

160

Choth Ka Barwara

Shri Raghunath Khatik

6

24

68

Khandar

Shri Hemraj Paridwal

9

37

134

Bonli

Shri Vijendra Meena

8

31

107

Malarna Dungar

Shri Mukesh Kumar Kayatwal

6

24

77

Gangapur City

Shri Babu Lal Jat

6

24

85

Bamanwas

Shri Ramkishor Meena

14

55

154

Wazirpur

Shri Babu lal jat

6

24

44